apsiltinimas

Apšiltinimo medžiagos

Gaminys - Universalios paskirties akmens vatos plokštės
 
Vata 1
 
Paskirtis
Multirock 35 plokštės yra naudojamos karkasinės konstrukcijos vertikalių, horizontalių ar nuožulnių atitvarų, kurių neveikia eksploatacinės apkrovos (lengvose karkasinės konstrukcijos pertvarose ir sienose, mūrinių trisluoksnių sienų konstrukcijose, palėpėse ar stogo konstrukcijose tarp gegnių, papildomo sienų šiltinimo karkasinėse konstrukcijose, tarpaukštinėse perdangose ir grindyse virš rūsio), šiluminei ir garso izoliacijai.
 
Techninė informacija
Rodikliai
Vertės
Standartas
Tankis
apytiksliai 35 kg/m3
EN 1602
Deklaruojamas šilumos laidumas
λD = 0.035 W/mK
EN 12667 / EN 12939
Degumo klasifikacija
A1
EN 13501-1
Trumpalaikis vandens įmirkis
≤ 1.0 kg/m2
EN 1609
Laidumas orui
≤ 100·10-6 m3/(m·s·Pa)
EN 29053
Garso sugertis
αw = 0.75, kai storis 50 - 99 mm
EN ISO 11654
 
αw = 0.95, kai storis 100 - 220 mm
EN ISO 11654
 
Matmenys ir kiekis pakuotėje ir paletėje
Ilgis, mm
Plotis, mm
Storis, mm
vnt.
pakuočių, vnt
1000
565
50
12
6,78
30
203,4
1000
565
75
8
4,52
35
158,2
1000
565
100
6
3,39
40
135,6
1000
565
120
5
2,83
40
113
1000
565
150
4
2,26
40
90,4
1000
565
200
3
1,7
40
67,8
1000
610
50
12
7,32
30
219,6
1000
610
75
8
4,88
35
170,8
1000
610
100
6
3,66
40
146,4
1000
610
120
5
3,05
40
122
1000
610
150
4
2,44
40
97,6
1000
610
200
3
1,83
40
73,2
 
Polistireninio putplasčio plokštės
 
Putu polistirolas 2

Polistireniniam putplasčiui, skirtam fasadų šiltinimui iš išorės, yra keliami specialūs reikalavimai, todėl papildomai yra išbandytas plokščių stipris tempiant ( >100 kPa) ir matmenų stabilumas nurodytomis temperatūros (70ºC) ir drėgnio sąlygomis, matmenų stabilumas užduotose temperatūros ir drėgnio sąlygose, savitasis vandens garų pralaidumas (δ = 0,0239 mg/(Pa∙h∙m)), nustatytas vandens garų varžos faktorius (μ = 29,6 ), nustatytas stipris šliejant ( 48,3 kPa ), nustatytas šlyties modulis (1530 kPa).

Visi polistireninio putplasčio bandymai yra atliekami pagal Europos standartus ir pateikti termoizoliacinių medžiagų laboratorijos atliktų bandymų rezultatai.
Rodiklio pavadinimas
Bandymo metodo žymuo
EPS 50
EPS 70
EPS 80
EPS 100
EPS 150
EPS 200
Plokštės tankis, kg/m³
LST EN 1602
12,3
16,4
18,4
21,4
27,5
30,8
Plokštės storis, mm
LST EN 823
48,6
49,0
49,5
49,4
49,5
49,8
Storio nuokrypių klasė
LST EN 13163
T1
T2
T2
T2
T2
T2
Stipris gniuždant iki 10% deformacijos, kPa
LST EN 826
54±3
82±7
96±5
122±5
178±13
205±4
Bandinių (200*200*50mm) matmenų pokyčiai, išlaikius 48 val.(70±2)ºC temperatūroje, %:

Ilgio ir pločio
Storio
Matmenų stabilumo ribinis lygis
LST EN 1604
 
-0,35
-0,31
DS(70,-)1
-0,41
-0,42
DS(70,-)1
     
Šilumos laidumo koeficiento ,W/(m•K), laboratorinė vertė, kai vidutinė temperatūra 10ºC
LST EN 13163
LST EN 12667
0,0374
0,0359
0,0351
0,0333
0,0314
0,0312
Šilumos laidumo koeficiento deklaruojamoji vertė, λD
Pagal SPSC išduotus atitikties sertifikatus
0,042
0,039
0,037
0,036
0,035
0,034
 
Gamina 1,2 m pločio, 1,0 m storio ir iki 4,0 m ilgio blokus, kuriuos pjausto į plokštes pagal užsakovo užsakymus. Standartinėmis polistireninio putplasčio plokštėmis laikome 1,0 m x 1,0 m ir 1,0 m x 0,5 m išmatavimų plokštes, bet pagal užsakovo pageidavimą galime išpjauti kitų ilgių ir pločių plokštes. Plokščių storis svyruoja nuo 20 mm iki 200 mm ir gali kisti kas 1 mm. Pagal klientų užsakymus polistireninio putplasčio plokštėse gali būti išfrezuotos išėmos.


Siekiant patenkinti užsakovų, dirbančių su fasadų apšiltinimo iš išorės sistemomis keliamus reikalavimus, gamina specialias tam skirtas plokštes. Šių plokščių plokštumo nuokrypis neviršija ± 2 mm, tuo tarpu kai net pagal griežčiausius LST EN 13163:2003 reikalavimus didžiausias nuokrypis nuo plokštumos gali būti ± 5 mm. Visi kiti šių plokščių geometrinių išmatavimų nukrypimai neviršija minimalių leidžiamų nukrypimų.


Gamybos metu nenaudojami jokie papildomi priedai ar chemikalai. Gamybos metu yra naudojami tik 100 – 110oC vandens garai. Gaminant polistireninį putplastį nesusidaro atliekų, nes atraižos yra sumalamos ir įdedamos į naujai formuojamus blokus.


Polistireninio putplasčio plokščių panaudojimo sritys

Plokštėmis apšiltinami ne tik įvairios paskirties statiniai, bet ir aviliai, laivų triumai, šaldytuvai. Tačiau didžiausia dalis plokščių yra sunaudojama statybose. Visose pastato atitvaruose rekomenduojame naudoti polistireninio putplasčio plokštės. Putų polistirolo gamintojų ir vartotojų asociacija, pasinaudodama užsienio šalių patirtimi, Lietuvos mokslininkų ir specialistų rekomendacijomis, 2005-11-09 Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijoje yra įregistravusi statybos taisykles ST 124555837.01:2005 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“.


Polistireninio putplasčio plokštes galima naudoti šlaitinių ir sutapdintų stogų apšiltinimui, izoliuojant sienas galima dėti tiek iš išorės, tiek iš vidaus ir į sienos tarpą. Plokštėmis patogu šiltinti grindis, nes polistireninis putplastis atlaiko dideles apkrovas. Dirbant su polistireniniu putplasčiu nereikia individualių apsaugos priemonių, t. y. respiratorių, pirštinių, todėl visi statybininkai su malonumu renkasi šią termoizoliacinę medžiagą. Polistireninio putplasčio plokštės ypač dažnai naudojamos šildant fasadus iš išorės. Dauguma sausų mišinių gamintojų yra paruošę specialias šiltinimo iš išorės sistemas su polistireniniu putplasčiu.
 

  

Į viršų